ČACHTICE Po-Pia 6:00-15:00
So-Ne zatvorené
HUBINA Po-Pia 6:00-17:00
So-Ne zatvorené
MN.LEHOTA Po-Pia 6:00-17:00
So-Ne zatvorené
JABLONICA Po-Pia 6:00-15:00
So-Ne zatvorené

Upozorňujeme zákazníkov, že z dôvodu bezpečnostných opatrení platí vo všetkých prevádzkach prísny zákaz odberu kameniva do vriec, vedier a podobne.

Ďakujeme za návštevu našich stránok. Naše výrobne produkujú široký sortiment výrobkov drveného kameniva. Drvené kamenivo do 22 mm je napr. veľmi vhodné do živičných obaľovacích zmesí , pri výstavbe.... viac
Zaujímavosťou je, že dolomitické vápence a dolomity sú nevyhnutnou súčasťou pri hnojení pôdy bez ohľadu na to, či sa jedná o pôdu ornú, alebo ....viac

Kameňolomy, s.r.o. pracujú v súlade s normami EÚ....viac
Naša spoločnosť disponuje certifikátmi kvality, ktoré je možné vidieť....viac
Obdržali sme Povoľovací list od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky ...viac

Kódex obchodného správania

Územie medzi Piešťanmi a Trenčínom poskytuje dostatok kameniva na jeho regionálne využitie v rôznych druhoch stavebnej činnosti. Dolomity z ložísk Hubina a Mníchova Lehota sa používajú na betonárske účely, na výrobu tvárnic, maltových zmesí na murovanie a omietanie. Ich ďalšia aplikácia je v poľnohospodárstve ako neutralizátor pôdy a v chove hydiny ako prísada do krmiva na zvýšenie obsahu vápnika a horčíka.

Veľký rozsah a význam má využívanie dolomitov z ložiska Hubina na výrobu terazzových výrobkov, ktorých význam presahuje rámec opisovanom oblasti. Vápence z ložísk Čachtice a Mníchova Lehota sa používajú hlavne na betonárske účely, ale aj ako konštrukčné materiály pri výstavbe ciest, parkovísk, spevnených plôch a pod.Lomový kameň z týchto lokalít sa používa na spevňovanie korýt vodných tokov, svahov a ako murovací materiál pri oporných múroch. Najhrubšie frakcie spĺňajú podmienky na ich použitie v potravinárskom priemysle, saturačný vápenec pre cukrovary a ako surovina na výrobu vápna. Pieskovce a zlepence z ložiska Čachtice poskytujú vhodný materiál pre dekoratívne obklady, dláždenie chodníkov, murovanie oporných múrov a plotov.

CRH (Slovensko) a.s.
IČO: 00214973
DIČ: 2020375874
IČ DPH: SK7120000041

CRH -  www.crh.com
CRH (SLOVENSKO) a.s. -  www.crhslovakia.com

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME